วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560

รีวิว LED TV 32นิ้ว HD เล่นคอม ถนอมสายตาจริงหรือ SAMSUNG UA32J4003 HOW TO ADJUST FOR COMPUTERรีวิว LED TV 32นิ้ว HD เล่นคอม ถนอมสายตาจริงหรือ SAMSUNG UA32J4003 HOW TO ADJUST FOR COMPUTER
5/9/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
รีวิว LED TV 32นิ้ว HD เล่นคอม ถนอมสายตาจริงหรือ SAMSUNG UA32J4003 HOW TO ADJUST FOR COMPUTER

15/9/2560  ตั้งค่าภาพ ไม่แสบตา
สัญญาณ ช่อง HDMI
โหมดภาพ     มาตรฐาน
ไฟด้านหลัง       0
ความเข้ม         99
ความสว่าง       0
ความคมชัด      50

8/10/2560   ปวดตา เพราะภาพมืดเกินไป ตั้งค่าภาพใหม่
สัญญาณ ช่อง HDMI
โหมดภาพ     มาตรฐาน
ไฟด้านหลัง       0
ความเข้ม         84
ความสว่าง       39
ความคมชัด      90

17/10/2560   ร้อนตา เพราะภาพสว่างเกินไป ตั้งค่าภาพใหม่
สัญญาณ ช่อง HDMI
โหมดภาพ     มาตรฐาน
ไฟด้านหลัง       0
ความเข้ม         86
ความสว่าง       34
ความคมชัด      90

1/11/2560   ร้อนตา เพราะภาพสว่างเกินไป ลดความสว่าง2 ตั้งค่าภาพใหม่
สัญญาณ ช่อง HDMI
โหมดภาพ     มาตรฐาน
ไฟด้านหลัง       0
ความเข้ม         86
ความสว่าง       32*
ความคมชัด      90

11/11/2560   สบายตาแล้วแต่ต้องการลดความสว่างลงอีก2 ตั้งค่าภาพใหม่
สัญญาณ ช่อง HDMI
โหมดภาพ     มาตรฐาน
ไฟด้านหลัง       0
ความเข้ม         86
ความสว่าง       30*
ความคมชัด      90

26/1/2561   สบายตาแล้วแต่ต้องการลดความสว่างลงอีก5 ตั้งค่าภาพใหม่
สัญญาณ ช่อง HDMI
โหมดภาพ     มาตรฐาน
ไฟด้านหลัง       0
ความเข้ม         86
ความสว่าง       25* (ก่อนหน้า30)
ความคมชัด      90

27/1/2561   ปวดตาแสงน้อยไป เพิ่มความสว่าง3 ความคมชัด1 ตั้งค่าภาพใหม่
สัญญาณ ช่อง HDMI
โหมดภาพ     มาตรฐาน
ไฟด้านหลัง       0
ความเข้ม         86
ความสว่าง       28* (ก่อนหน้า25)
ความคมชัด      91* (ก่อนหน้า90)

3/2/2561   สบายตาแล้ว แต่ต้องการลองค่าใหม่
ลองปรับความคมชัด ถ้าปรับ0ภาพเบลอ
ปรับ100ภาพชัดสุด
ความสว่างของความคมชัดจาก0-100ประมาณความสว่าง20
ดังนั้น ตั้งค่าภาพใหม่ดังนี้
สัญญาณ ช่อง HDMI
โหมดภาพ     มาตรฐาน
ไฟด้านหลัง       0
ความเข้ม         80* (ก่อนหน้า86)
ความสว่าง       25* (ก่อนหน้า28)
ความคมชัด     100* (ก่อนหน้า91)

6/2/2561   ปวดตาแสงไม่พอ เพิ่มความสว่าง2
ดังนั้น ตั้งค่าภาพใหม่ดังนี้
สัญญาณ ช่อง HDMI
โหมดภาพ     มาตรฐาน
ไฟด้านหลัง       0
ความเข้ม         80
ความสว่าง       27* (ก่อนหน้า25)
ความคมชัด     100

20/3/2561   แสงแรกไปนิด ลดความสว่าง1
ดังนั้น ตั้งค่าภาพใหม่ดังนี้
สัญญาณ ช่อง HDMI
โหมดภาพ     มาตรฐาน
ไฟด้านหลัง       0
ความเข้ม         80
ความสว่าง       26* (ก่อนหน้า27)
ความคมชัด     100

19/5/2561 แสงแรงไปนิด ลดความคมชัด20
ดังนั้น ตั้งค่าภาพใหม่ดังนี้
สัญญาณ ช่อง HDMI
โหมดภาพ     มาตรฐาน
ไฟด้านหลัง       0
ความเข้ม         80
ความสว่าง       26
ความคมชัด      80* (ก่อนหน้า100)

27/5/2561 แสงเบาไปนิดปวดตา เพิ่มความคมชัด10
ดังนั้น ตั้งค่าภาพใหม่ดังนี้
สัญญาณ ช่อง HDMI
โหมดภาพ     มาตรฐาน
ไฟด้านหลัง       0
ความเข้ม         80
ความสว่าง       26
ความคมชัด      90* (ก่อนหน้า80)

15/6/2561 แสงเบาไปนิดปวดตา เพิ่มความคมชัด10
ดังนั้น ตั้งค่าภาพใหม่ดังนี้
สัญญาณ ช่อง HDMI
โหมดภาพ     มาตรฐาน
ไฟด้านหลัง       0
ความเข้ม         80
ความสว่าง       26
ความคมชัด      100* (ก่อนหน้า90) ปรับเท่าที่เคยทำมาก่อน

ไม่มีความคิดเห็น: