วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

วัดโอมห์ปั๊มพ์ RO ดีเสีย ถ่านหมด ยี่ห้อ TREATTON 48VDC MEASUREMENT PUMP RO

วัดโอมห์ปั๊มพ์ RO ดีเสีย ถ่านหมด ยี่ห้อ TREATTON 48VDC MEASUREMENT PUMP RO
28/9/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
วัดโอมห์ปั๊มพ์ RO ดีเสีย ถ่านหมด ยี่ห้อ TREATTON 48VDC MEASUREMENT PUMP RO

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้ไม่มีความคิดเห็น: