วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ตู้นํ้าหยอดเหรียญรวน ขึ้นเลข0 00 Vending machine ERROR


ตู้นํ้าหยอดเหรียญรวน ขึ้นเลข0 00 Vending machine ERROR
20/10/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ตู้นํ้าหยอดเหรียญรวน ขึ้นเลข0 00 Vending machine ERROR

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้ไม่มีความคิดเห็น: