วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เทคนิคดูยางไดอะแฟรมแตกกลาง แตกขอบหรือนัทคลาย เทคนิคไขนัทแน่นยิ่งขึ้น Diaphragm leaks


เทคนิคดูยางไดอะแฟรมแตกกลาง แตกขอบหรือนัทคลาย เทคนิคไขนัทแน่นยิ่งขึ้น Diaphragm leaks
17/10/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เทคนิคดูยางไดอะแฟรมแตกกลาง แตกขอบหรือนัทคลาย เทคนิคไขนัทแน่นยิ่งขึ้น Diaphragm leaks

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้ไม่มีความคิดเห็น: