วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สัมผัสไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัย How can I Safty for electric device
3/10/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
สัมผัสไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัย How can I Safty for electric device

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

การสัมผัสไฟฟ้าอย่างปลอดภัยทำอย่างไร

เมื่อจะสัมผ้สกับ อุปกรณ์ไฟฟ้า ทุกครั้ง
จะต้องใช่หลังมือแตะก่อน
ถ้ามันดูดเรา มือเราจะกำโดยธรรมชาติ
ทำให้เราหลุดออกจากการโดนไฟดูดได้
จากนั้นก็ทำสายดินให้อุปกรณ์นั้นก็จะไม่โดนไฟดูดอีก

แต่ในกรณีที่เราใส่รองเท้า ที่เป็นฉนวน หรือเป็นยาง
เมื่อเอาหลังมือแตะอุปกรณ์ไฟฟ้า ไฟก็จะไม่ดูดเรา
เนื่องจากไฟฟ้าผ่านตัวเราแต่ไม่ลงกราวด์ หรือดิน หรือปูน หรือน้ำ หรืออื่นๆ
เนื่องจากรองเท้ายางจะเป็นฉนวน
ทำให้ไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวเราไม่ครบวงจรนั่นเอง
แล้วถามว่าจะใช้หลังมือแตะไปเพื่ออะไร เมื่อใส่รองเท้ายางแล้ว
คำตอบก็คือ พิสูจน์ว่าร่างกายเราพร้อมที่จะสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นหรือไม่
คือรองเท้ายางอาจเปียกน้ำ หรือ รองเท้ายางสึก หรือแตก
ทำให้แตะถูกพื้นโดยที่เราไม่คาดคิด
หรือมีส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำ เช่น เหล็ก ดิน ปูน หรืออื่นๆ
ก็จะทำให้ไฟฟ้าไหลผ่านตัวเรา ผ่านไปที่ส่วนอื่นที่ไม่ใช่รองเท้า
ทำให้ไฟดูดเราได้นั่นเอง
และถ้าเราไม่ใช้หลังมือสัมผัส ก็อาจทำให้เราเสียชีวิตได้นั่นเอง
เพราะถ้าใช้หน้ามือสัมผัส เวลาโดนไฟดูด มือของเราก็จะยิ่งกำแน่น
ทำให้ไม่หลุดออกจากการโดนไฟดูด

ส่วนการสัมผัสสายไฟ ที่ฉนวนถูกเปิดออก เช่น
ขณะปอกสายไฟ ห้ามสัมผัสกับสายไฟโดยตรงอย่างเด็ดขาด
ให้ทดสอบด้วยการนำสายไฟ เช่นถ้าเป็นไฟบ้าน 220VAC
ก็ให้นำขั้ว L และขั้ว N มาจี้กันดูก่อนว่า
ได้ปลดไฟหรือสับเบรคเกอร์ ออกแล้วจริงหรือไม่
ถ้าจี้กันแล้ว ไม่มีประกายไฟ
ก็แสดงว่าไฟปลดออกหรือเอาเบรคเกอร์ลงแล้ว
แต่ถ้าจำเป็นต้องสัมผัสกับสายไฟ ควรสัมผัสสายไฟเพียงเส้นเดียวเท่านั้น
และจะต้องสัมผัสโดยใช้หลังมือก่อน
เมื่อไม่มีไฟดูดเราก็ปลอดภัยอีกระดับหนึ่ง
เพราะการสัมผัสไฟเพียงเส้นเดียว
แล้วเราใส่รองเท้ายาง และไม่มีส่วนอื่นแตะถูกตัวนำ
ไฟก็จะไม่ครบวงจร นั่นก็หมายความว่า เราจะไม่เป็นอะไรนั่นเอง

แต่ถ้าเราสัมผัสสายไฟ2เส้น ถ้าลืมปลดไฟออกหรือลืมสับเบรคเกอร์ออก
ไฟก็จะไหลเข้าตัวเราและผ่านไปยังสายไฟอีกเส้นทำให้ครบวงจร
และการดูดจะรุนแรงมากกว่า ร่างกายเราจะไหม้
เปรียบเสมือนการย่างสด ทำให้เสียชีวิตได้
ดังนั้นควรสัมผัสสายไฟเพียงเส้นเดียวถึงแม้ว่าจะปลดไฟออกแล้วก็ตาม

ไม่มีความคิดเห็น: