วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560

กดปุ่มPOWER ปุ่มเดียว น๊้าไหลเข้า วัดไตรแอก วาล์วน้ำ เครื่องซักผ้า Once Press Power Valve Work


กดปุ่มPOWER ปุ่มเดียว น๊้าไหลเข้า วัดไตรแอก วาล์วน้ำ เครื่องซักผ้า Once Press Power Valve Work
29/10/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
กดปุ่มPOWER ปุ่มเดียว น๊้าไหลเข้า วัดไตรแอก วาล์วน้ำ เครื่องซักผ้า Once Press Power Valve Work

นํ้าไหลทันทีเมื่อกดPOWERเครื่องซักผ้าSAMSUNG11KGWA13R3
19/6/2557 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
นํ้าไหลทันทีเมื่อกดPOWERเครื่องซักผ้าSAMSUNG11KGWA13R3

การซ่อมต้องใส่รองเท้าและระมัดระวังให้มาก
เพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้

กดPOWERอย่างเดียว
แล้วรอสักครู่สังเกตุดูมีนํ้าไหลเข้าเครื่องซักผ้า

1.เปิดก๊อกนํ้าโดยไม่ต้องเสียบไฟ
แล้วรอสักครู่
สังเกตุดูถ้ามีน้ำไหลเข้าเครื่องซักผ้า
ก็แสดงว่าวาล์วน้ำรั่ว ให้ทำการเปลี่ยนวาล์วน้ำ
ถ้าไม่มีน้ำไหลเข้าเครื่องซักผ้าก็แสดงว่าวาล์วน้ำดี

2.เสียบไฟแล้วกดปุ่มPOWERอย่างเดียว
แล้วรอสักครู่
สังเกตุดูถ้ามีน้ำไหลเข้าเครื่องซักผ้าในรุ่นนี้จะมี2วาล์ว
ก็ให้สังเกตุต่อว่าไหลที่ช่องผงซักฟอก(DETERGENT)
หรือช่องน้ำยาปรับผ้านุ่ม(FABRIC SOFTENER)
ถ้าไหลช่องผงซักฟอกก็ให้ตามสายสีน้ำตาล
ถ้าไหลช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มให้ตามสายสีเทา
ส่วนสายสีเหลืองเป็นCOMMON(สายร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ)
สายสีเหลืองไม่ต้องตามครับ

ในกรณีนี้น้ำไหลที่วาล์วน้ำผงซักฟอก
ให้ตามสายสีน้ำตาล

แสดงว่า
ไตรแอกตัวเล็กรูปร่างคล้ายทรานซิสเตอร์
ตัวที่ทำหน้าที่เป็นสวิทช์วาล์วน้ำผงซักฟอก ชอต

สาเหตุที่กดปุ่มPOWERแล้วน้ำไหลทันที
เพราะไฟAC จะเข้ามาที่เครื่องซักผ้า2เส้น
ในที่นี้คือ สายสีขาวกับสายสีดำ

เมื่อกดปุ่มPOWER ซีพียูจะสั่งให้รีเลย์ทำงาน
รีเลย์จะทำหน้าที่เป็นสวิทช์ต่อไฟAC
ในที่นี้คือ สายสีขาวต่อเข้าสายสีเหลือง
แล้วไหลผ่านขดลวดในวาล์วน้ำผงซักฟอก
ออกสายสีน้ำตาลมารอที่ไตรแอกเล็กขาริมT2
ส่วนขาT1ของไตรแอกเล็กจะต่ออยู่กับไฟACอีกเส้น
ในที่นี้คือสายสีดำ

เมื่อมีสัญญาณไฟส่งมาจากซีพียู
เข้าที่ขากลางคือขาGATEของไตรแอกเล็ก
ขาT2กับขาT1 ก็ทำหน้าที่เป็นสวิทช์(ชอตติดกัน)
ทำให้สายสีน้ำตาลต่อกับไฟACสีดำ ครบวงจร
วาล์น้ำผงซักฟอก ก็จะทำการปล่อยน้ำเข้าเครื่อง
ตรงช่องผงซักฟอก

เมื่อไตรแอกตัวเล็ก
ที่เป็นสวิทช์วาล์วน้ำผงซักฟอกชอต

ทันทีที่กดปุ่มPOWER
วาล์วน้ำผงซักฟอกก็จะครบวงจรน้ำก็จะไหลทันที
โดยยังไม่มีคำสั่งมาจากซีพียู

ในเครื่องซักผ้ารุ่นนี้จะมีวาล์วน้ำ2ตัวอยู่ในตัวเดียวกัน
คือ
1.วาล์วน้ำตัวที่ทำหน้าที่ปล่อยน้ำสุดท้าย
ปล่อยเข้าช่องน้ำยาปรับผ้านุ่ม
2.วาล์วน้ำตัวที่ปล่อยน้ำแรกๆ
คือวาล์วน้ำผงซักฟอก

ให้เปิดฝาตรงท่อน้ำเข้า
แล้วสังเกตุว่าวาล์วน้ำใช้สีอะไร
ในรุ่นนี้จะใช้สีน้ำตาล
ส่วนสีเหลืองเป็นสายCOMMON(สายร่วม)
ให้จดจำสีน้ำตาลไว้
แล้วไปเปิดฝาที่บอร์ดวงจร
โดยดึงยางออกด้วยลวดงอๆ
แล้วไขนอตออก
จากนั้นให้ตบจากขวาไปซ้ายเพื่อเปิดลอคฝา
แล้วทำการไขนอตและพลิกบอร์ดวงจรขึ้น

การวัดโอมห์ต้องถอดปลั๊กไฟออกก่อน
ใช้มิเตอร์ตั้งย่านโอมห์
จับที่สายสีน้ำตาล
แล้วจิ้มเข้าไปที่ไตรแอกเล็กที่ขาT2อยู่ขาริม

ถ้าวัดแล้วได้ประมาณ0โอมห์ตัวนั้นก็จะเป็น
ไตรแอกเล็กที่ทำหน้าที่เป็นสวิทช์ให้กับวาล์วน้ำผงซักฟอก

หรือจะวัดชอตไตรแอกโดยการวัดขาริมกับริม
คือขาT2กับT1
ถ้าได้ประมาณ0โอมห์ก็แสดงว่าตัวนี้ชอตแล้ว

ให้ใช้ความร้อนจากหัวแร้งจี้พลาสติกด้านหลัง
แล้วดูดตะกั่วเอาไตรแอกเล็กตัวที่ชอตออก

ไตรแอกตัวนี้เป็นเบอร์ M1L43
ทนแรงดันสูงสุด 800 V
ทนกระแสสูงสุด 1 A
ถ้าไม่มีให้ใช้เบอร์แทนไม่มีความคิดเห็น: