วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เปลี่ยนแปรงถ่านไม่ต้องบัดกรี Replacement brush does not need to solder


เปลี่ยนแปรงถ่านไม่ต้องบัดกรี Replacement brush does not need to solder
13/10/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เปลี่ยนแปรงถ่านไม่ต้องบัดกรี Replacement brush does not need to solder

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้ไม่มีความคิดเห็น: