วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ไม่ใช้ปั๊มพ์RO นํ้าสามารถไหลผ่านเมมเบรนได้หรือไม่ ถ้าไหลได้จะใช้ได้จริงหรือไม่ NO RO PUMP CAN FLOW


ไม่ใช้ปั๊มพ์RO นํ้าสามารถไหลผ่านเมมเบรนได้หรือไม่ ถ้าไหลได้จะใช้ได้จริงหรือไม่ NO RO PUMP CAN FLOW
12/10/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ไม่ใช้ปั๊มพ์RO นํ้าสามารถไหลผ่านเมมเบรนได้หรือไม่ ถ้าไหลได้จะใช้ได้จริงหรือไม่ NO RO PUMP CAN FLOW

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้ไม่มีความคิดเห็น: