วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ปั๊มพ์RO ไม่ทำงาน ไล่เส้นทางไฟ ถ่านหมด วัดถ่าน เปลี่ยนถ่านแบบง่าย ตู้นํ้าหยอดเหรียญ Pump RO DEAD SET









ปั๊มพ์RO ไม่ทำงาน ไล่เส้นทางไฟ ถ่านหมด วัดถ่าน เปลี่ยนถ่านแบบง่าย ตู้นํ้าหยอดเหรียญ Pump RO DEAD SET
9/10/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ปั๊มพ์RO ไม่ทำงาน ไล่เส้นทางไฟ ถ่านหมด วัดถ่าน เปลี่ยนถ่านแบบง่าย ตู้นํ้าหยอดเหรียญ Pump RO DEAD SET


การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้




ไม่มีความคิดเห็น: