วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เปลี่ยนถ่านปั๊มRO ดัดแปลงแปรงถ่าน ยากสุดประกอบฝาตูดปั๊มพ์ Replace carbon brush Pump RO


เปลี่ยนถ่านปั๊มRO ดัดแปลงแปรงถ่าน ยากสุดประกอบฝาตูดปั๊มพ์ Replace carbon brush Pump RO
12/10/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เปลี่ยนถ่านปั๊มRO ดัดแปลงแปรงถ่าน ยากสุดประกอบฝาตูดปั๊มพ์ Replace carbon brush Pump RO

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้ไม่มีความคิดเห็น: