วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560

วัดถ่านปั๊มพ์RO เปรียบเทียบ ถ่านสว่าน มีโอมห์และประสิทธิภาพต่างกันหรือไม่ แปรงถ่านทำหน้าที่อะไร


วัดถ่านปั๊มพ์RO เปรียบเทียบ ถ่านสว่าน มีโอมห์และประสิทธิภาพต่างกันหรือไม่ แปรงถ่านทำหน้าที่อะไร
11/10/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
วัดถ่านปั๊มพ์RO เปรียบเทียบ ถ่านสว่าน มีโอมห์และประสิทธิภาพต่างกันหรือไม่ แปรงถ่านทำหน้าที่อะไร

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้ไม่มีความคิดเห็น: