วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560

นํ้าไม่ไหลเข้าเครื่องซักผ้า วัดไตรแอกรั่วช็อทง่ายๆ Water not flow into. measurement triac leak short


นํ้าไม่ไหลเข้าเครื่องซักผ้า วัดไตรแอกรั่วช็อทง่ายๆ Water not flow into. measurement triac leak short
21/10/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
นํ้าไม่ไหลเข้าเครื่องซักผ้า วัดไตรแอกรั่วช็อทง่ายๆ Water not flow into. measurement triac leak short

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

อาการ ขึ้น4E
กดปุ่มPOWER  กดปุ่มSTART
ทันทีที่ กดปุ่มSTART
MCUหรือCPU จะทำการนับเวลา เมื่อได้ประมาณ 30นาที หรือ50นาที
แล้วแต่การเขียนคำสั่งของนักโปรแกรมเมอร์
ของรุ่นนั้นๆด้วยว่าจะจับเวลาที่กี่นาที
เมื่อได้เวลาที่กำหนด น้ำยังไหลเข้ามาไม่เต็มถัง หรือไม่ได้ระดับ
MCU ก็จะสั่ง ขึ้น4E ร้องเตือนติ๊ดๆๆๆๆ เครื่องหยุดทำงาน

เมื่อเรากดปุ่มPOWER ปิด แล้วกดเปิดใหม่ อาการขึ้น4E ก็จะหายไป
แล้ว MCU ก็จะเริ่มจับเวลาใหม่

สาเหตุ คือ น้ำไหลเข้าเครื่องช้ากว่าที่กำหนด หรือน้ำไม่ไหล

เชิญชม คลิปวีดีโอ ที่เกี่ยวข้อง ครับ3 ความคิดเห็น:

จตุรภัทร ศิริบูรณ์ กล่าวว่า...

เครื่องซักผ้า LG WF-T1011TH 10.5kgไม่จำสถานะซักค้างหลังจากไฟดับนี้ปกติไหมครับเครื่องใช้งานได้ปกติ

ซ่อม MCU กล่าวว่า...

เครื่องซักผ้า LG ไม่มีหน่วยความจำ
SAMSUNG มีหน่วยความจำ

ซ่อม MCU กล่าวว่า...

ดูคลิป https://youtu.be/KYB5Uu_wgTs