วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ย่านX10K มีโวลท์และกระแสเท่าไร มิเตอร์เข็ม Range X10K How much volt amp Analog multimeter


ย่านX10K มีโวลท์และกระแสเท่าไร มิเตอร์เข็ม Range X10K How much volt amp Analog multimeter
31/10/2560 SONGCHAI  PRAPATRUNGSEE
ย่านX10K มีโวลท์และกระแสเท่าไร มิเตอร์เข็ม Range X10K How much volt amp Analog multimeter

ย่านX10K มี 12V   60uAไม่มีความคิดเห็น: