วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

นํ้าเข้า ลบข้อมูลเหรียญ จุดอ่อนแก้ได้ หยอด1ขึ้น2 ขึ้นE_ ตั้งค่าเหรียญ ซื้อที่ไหน ตัวหยอดเหรียญSG9


นํ้าเข้า ลบข้อมูลเหรียญ จุดอ่อนแก้ได้ หยอด1ขึ้น2 ขึ้นE_ ตั้งค่าเหรียญ ซื้อที่ไหน ตัวหยอดเหรียญSG9
1/11/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
นํ้าเข้า ลบข้อมูลเหรียญ จุดอ่อนแก้ได้ หยอด1ขึ้น2 ขึ้นE_ ตั้งค่าเหรียญ ซื้อที่ไหน ตัวหยอดเหรียญSG9

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

เชิญดูวีดีโอครับไม่มีความคิดเห็น: