วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กล้วยนํ้าว้า ตั้งแต่ออกหัวปลี จนตัดกล้วยแบบสุกคาต้น 14หวี 15-11-2560

กล้วยนํ้าว้า ตั้งแต่ออกหัวปลี จนตัดกล้วยแบบสุกคาต้น 14หวี 15-11-2560
15/11/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
กล้วยนํ้าว้า ตั้งแต่ออกหัวปลี จนตัดกล้วยแบบสุกคาต้น 14หวี 15-11-2560
ไม่มีความคิดเห็น: