วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วัดโอมห์ขณะมีไฟ กดสวิทช์ด้วยมิเตอร์ ย่านใดปลอดภัย วัดสวิทช์เครื่องซักผ้าทำไมดังติ๊ดๆ สแกนสวิทช์คืออะไร เพื่ออะไร

วัดโอมห์ขณะมีไฟ กดสวิทช์ด้วยมิเตอร์ ย่านใดปลอดภัย วัดสวิทช์เครื่องซักผ้าทำไมดังติ๊ดๆ สแกนสวิทช์คืออะไร เพื่ออะไร
23/11/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
วัดโอมห์ขณะมีไฟ กดสวิทช์ด้วยมิเตอร์ ย่านใดปลอดภัย วัดสวิทช์เครื่องซักผ้าทำไมดังติ๊ดๆ สแกนสวิทช์คืออะไร เพื่ออะไร

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

เชิญชมวีดีโอประกอบครับ!ไม่มีความคิดเห็น: