วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ถอดCแบบง่าย Cสร้างไฟบวกลบเสียเปลี่ยนคู่หรือไม่ Cแห้งวัดอย่างไร Remove C Measure C Why replace all


ถอดCแบบง่าย Cสร้างไฟบวกลบเสียเปลี่ยนคู่หรือไม่ Cแห้งวัดอย่างไร Remove C Measure C Why replace all
17/11/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ถอดCแบบง่าย Cสร้างไฟบวกลบเสียเปลี่ยนคู่หรือไม่ Cแห้งวัดอย่างไร Remove C Measure C Why replace all

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

เชิญดูคลิปวีดีโอประกอบครับ


ไม่มีความคิดเห็น: