วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สร้างเครื่องทำนํ้าอุ่น ไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่เสี่ยงไฟดูด DIY Water heater not use power


สร้างเครื่องทำนํ้าอุ่น ไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่เสี่ยงไฟดูด DIY Water heater not use power
9/11/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
สร้างเครื่องทำนํ้าอุ่น ไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่เสี่ยงไฟดูด DIY Water heater not use power

เชิญชมวีดีโอประกอบครับ!


ไม่มีความคิดเห็น: