วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พัดลมไม่ส่าย ไม่ซ่อมก็ส่ายได้ จุดอ่อนเฟืองขับ เปลี่ยนเฟือง ชุดเกียร์บ๊อก ซื้อที่ไหน FAN NOT MOVE AROUND


พัดลมไม่ส่าย ไม่ซ่อมก็ส่ายได้ จุดอ่อนเฟืองขับ เปลี่ยนเฟือง ชุดเกียร์บ๊อก ซื้อที่ไหน FAN NOT MOVE AROUND
5/5/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
พัดลมไม่ส่าย ไม่ซ่อมก็ส่ายได้ จุดอ่อนเฟืองขับ เปลี่ยนเฟือง ชุดเกียร์บ๊อก ซื้อที่ไหน FAN NOT MOVE AROUND

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้ไม่มีความคิดเห็น: