วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ตัวล็อคขานีออนเป็นพลาสติก หลุดง่าย อันตราย แก้อย่างไร ไม่ต้องซื้อใหม่ Leg loose How to fix it


ตัวล็อคขานีออนเป็นพลาสติก หลุดง่าย อันตราย แก้อย่างไร ไม่ต้องซื้อใหม่ Leg loose How to fix it
17/11/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ตัวล็อคขานีออนเป็นพลาสติก หลุดง่าย อันตราย แก้อย่างไร ไม่ต้องซื้อใหม่ Leg loose How to fix it

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

เชิญดูคลิปวีดีโอประกอบครับ


ไม่มีความคิดเห็น: