วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

R PULLUP เพิ่มกระแส สู้นํ้า CMOS TTL ลอจิก1 ลอจิก0 กี่โวลท์ ตัวหยอดเหรียญ ล้างข้อมูลเหรียญด้วยนํ้า แก้อย่างไร

R PULLUP เพิ่มกระแส สู้นํ้า CMOS TTL ลอจิก1 ลอจิก0 กี่โวลท์ ตัวหยอดเหรียญ ล้างข้อมูลเหรียญด้วยนํ้า แก้อย่างไร
3/11/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
R PULLUP เพิ่มกระแส สู้นํ้า CMOS TTL ลอจิก1 ลอจิก0 กี่โวลท์ ตัวหยอดเหรียญ ล้างข้อมูลเหรียญด้วยนํ้า แก้อย่างไร


ไม่มีความคิดเห็น: