วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วัดหาสายขาด ติดๆดับๆ แบบง่าย Wire fail. easy to find and repair


วัดหาสายขาด ติดๆดับๆ แบบง่าย Wire fail. easy to find and repair
25/11/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
วัดหาสายขาด ติดๆดับๆ แบบง่าย Wire fail. easy to find and repair

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

เชิญชมวีดีโอประกอบครับ!


ไม่มีความคิดเห็น: