วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ดัดแปลงกล่องหยอดเหรียญเครื่องซักผ้า ทำงาน100เปอร์เซ็นท์ Adapt Vending Machine 100 percent work


ดัดแปลงกล่องหยอดเหรียญเครื่องซักผ้า ทำงาน100เปอร์เซ็นท์ Adapt Vending Machine 100 percent work
7/12/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ดัดแปลงกล่องหยอดเหรียญเครื่องซักผ้า ทำงาน100เปอร์เซ็นท์ Adapt Vending Machine 100 percent work

ซื้อโปรแกรมเมอร์ที่นี่การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

แนวความคิด สร้างกล่องหยอดเหรียญ ทำงาน100เปอร์เซ็นท์
SOURCE CODE , การต่อสายไฟประหยัดสาย1คู่ ,
เทคนิคชั่งผ้าระดับน้ำสูงสุด,
ทำให้สำหรับ บุคคลทั่วไป เป็นสาธารณะ ทุกคนนำไปใช้ได้
ห้ามผู้หนึ่งผู้ใด นำไปจดลิขสิทธิ์ เป็นของตัวเอง

SOURCE CODEไม่มีความคิดเห็น: