วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ขอไฟการไฟฟ้าไม่ผ่าน เต้ารับ2รู แก้ไขไม่ต้องเปลี่ยน ประหยัดปลอดภัย ต่อสายNลงดินเพื่ออะไร

ขอไฟการไฟฟ้าไม่ผ่าน เต้ารับ2รู แก้ไขไม่ต้องเปลี่ยน ประหยัดปลอดภัย ต่อสายNลงดินเพื่ออะไร
17/12/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ขอไฟการไฟฟ้าไม่ผ่าน เต้ารับ2รู แก้ไขไม่ต้องเปลี่ยน ประหยัดปลอดภัย ต่อสายNลงดินเพื่ออะไร

เชิญชมวีดีโอประกอบครับ!ไม่มีความคิดเห็น: