วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ก๊อกนํ้าไม่แรง ไล่หาสาเหตุตัังแต่ต้นทาง เป็นที่ตัวก๊อกไม่แรง Faucet flow slowly, investigate the route


ก๊อกนํ้าไม่แรง ไล่หาสาเหตุตัังแต่ต้นทาง เป็นที่ตัวก๊อกไม่แรง Faucet flow slowly, investigate the route
30/12/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ก๊อกนํ้าไม่แรง ไล่หาสาเหตุตัังแต่ต้นทาง เป็นที่ตัวก๊อกไม่แรง Faucet flow slowly, investigate the route

เชิญชมวีดีโอประกอบครับ!


ไม่มีความคิดเห็น: