วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กดปุ่มไม่ได้ กดได้บางปุ่ม กดได้บ้างไม่ได้บ้าง เครื่องซักผ้า Some buttons do not work. Washing machine


กดปุ่มไม่ได้ กดได้บางปุ่ม กดได้บ้างไม่ได้บ้าง เครื่องซักผ้า Some buttons do not work. Washing machine
12/12/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
กดปุ่มไม่ได้ กดได้บางปุ่ม กดได้บ้างไม่ได้บ้าง เครื่องซักผ้า Some buttons do not work. Washing machine

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

เชิญชมวีดีโอประกอบครับ!


ไม่มีความคิดเห็น: