วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

มะละกอ พันธ์ฮอลแลนด์ ขึ้นง่ายมาก ไม่ต้องรดนํ้า ไม่ต้องใส่ปุ๋ย ก็ขึ้นได้ กินอร่อยมากด้วย
มะละกอ พันธ์ฮอลแลนด์ ขึ้นง่ายมาก ไม่ต้องรดนํ้า ไม่ต้องใส่ปุ๋ย ก็ขึ้นได้ กินอร่อยมากด้วย
26/3/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEEE
มะละกอ พันธ์ฮอลแลนด์ ขึ้นง่ายมาก ไม่ต้องรดนํ้า ไม่ต้องใส่ปุ๋ย ก็ขึ้นได้ กินอร่อยมากด้วยวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561

XOR Bitwise Operators XOR Gate เอ็กซ์คลูซิฟออร์ เครื่องหมายดำเนินการทางบิท เอ็กซ์คลูซิฟออร์เกท
XOR Bitwise Operators XOR Gate เอ็กซ์คลูซิฟออร์ เครื่องหมายดำเนินการทางบิท เอ็กซ์คลูซิฟออร์เกท
24/3/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
XOR Bitwise Operators XOR Gate เอ็กซ์คลูซิฟออร์ เครื่องหมายดำเนินการทางบิท เอ็กซ์คลูซิฟออร์เกท

เครื่องหมายดำเนินการทางบิท ^ (XOR) กำหนด a=6 (0110), b=3 (0011)
เครื่องหมาย
การทำงาน
ตัวอย่าง

   ^
XOR
เอ็กซ์คลูซิฟออร์
a ^ b = 5
ค่าเหมือนกัน เป็น 0
ค่าต่างกัน     เป็น 1

XOR GATE เอ๊กซ์คลูซิฟออร์เกท
     input
   output
     XOR GATE
     A     B
     Q

0           0
0           1
1           0
1     1
     0
     1
     1
     0
  
   A                         Q
  
   B

0  1  1  0    operand1 = 6
0  0  1  1    operand2  =3
-----------
0  1  0  1    (operand1 ^ operand2) = 5
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/* 24/3/2561
^  (XOR) Bitwise Operators
 */

#include <REGX51.H> //REGISTER 51 Header file

void main(void)
{
  unsigned char a=6,b=3;
while (1)
        {
          a = a ^ b ;
  }
}
//////////////////////////////////////////////////////////////////////


วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561

ปั๊มนํ้าตัดรัว นํ้าโยกไม่มีแรง ไม่ต้องปรับเพรสเชอร์ แค่ปรับลมทางเข้าก็ใช้ได้แล้ว
ปั๊มนํ้าตัดรัว นํ้าโยกไม่มีแรง ไม่ต้องปรับเพรสเชอร์ แค่ปรับลมทางเข้าก็ใช้ได้แล้ว
20/3/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ปั๊มนํ้าตัดรัว นํ้าโยกไม่มีแรง ไม่ต้องปรับเพรสเชอร์ แค่ปรับลมทางเข้าก็ใช้ได้แล้ว

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
ปั๊มนํ้าเปลี่ยนใหม่ทั้งชุด หรือเปลี่ยนเฉพาะตัวถังดี Replacement New pump Or just replace the tank


ปั๊มนํ้าเปลี่ยนใหม่ทั้งชุด หรือเปลี่ยนเฉพาะตัวถังดี Replacement New pump Or just replace the tank
20/3/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ปั๊มนํ้าเปลี่ยนใหม่ทั้งชุด หรือเปลี่ยนเฉพาะตัวถังดี Replacement New pump Or just replace the tank

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561

คอมดับเอง เล่นอยู่ดีดีก็ดับ หรือคอมปิดเอง Computer Auto Shut down
คอมดับเอง เล่นอยู่ดีดีก็ดับ หรือคอมปิดเอง Computer Auto Shut down
19/3/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
คอมดับเอง เล่นอยู่ดีดีก็ดับ หรือคอมปิดเอง Computer Auto Shut down

อาการคอมดับเอง หรือออโต้ชัทดาวน์
ถ้าพัดลมยังหมุนอยู่ ก็แสดงว่า การ์ดจอหลวมหลุด
ถ้าพัดลมหยุดหมุนด้วย ก็ตรวจเช็คดังนี้
1 Power Supply จ่ายไฟไม่พอ หรือไฟสะดุด หรือขั้วหลุดหลวม
หรือ ขั้วสกปรกให้ฉีดด้วยน้ำมันSONAX
2 อุณหภูมิ CPU ที่เมนบอร์ดร้อน เกินไป
ตรวจพัดลมด้านหลัง โดยเอามือไปอัง จะต้องมีลมออกมา
แต่ถ้าเป็นพัดลม CPU จะดูดลมเข้าไปหาตัว CPU
3 แรมหลวม หรือแรมสกปรก ให้นำแรมตัวอื่นมาลอง
4 CPU ตรวจจับไวเกินไป ถ้าในกรณีนี้จะมีการแจ้งเตือนที่หน้าจอ
เป็นการรายงานจาก CPU ว่าเป็นที่อะไร ถ้าแก้ไขแล้วยังใช้ไม่ได้
ก็เป็นที่ CPU ไวเกินไป
ให้เปลี่ยนรุ่นCPUที่แรงกว่าเดิมก็จะไม่เกิดอาการอีก
เพลงมันมาก เบรคแตก
เพลงมันมาก เบรคแตก
19/3/2561

ขอบคุณเพ้อ.วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561

OR Bitwise Operators OR Gate ออร์ เครื่องหมายดำเนินการทางบิท ออร์เกท
OR Bitwise Operators OR Gate ออร์ เครื่องหมายดำเนินการทางบิท ออร์เกท
17/3/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
OR Bitwise Operators OR Gate ออร์ เครื่องหมายดำเนินการทางบิท ออร์เกท

เครื่องหมายดำเนินการทางบิท | (OR) กำหนด a=6 (0110), b=3 (0011)
บิท
การทำงาน
ตัวอย่าง

|
ออร์ OR
a | b = 7
1 ออร์อะไรก็ได้1
0 ออร์อะไรก็ได้ตามค่าที่มาออร์
เปรียบเสมือนเครื่องหมายบวก

ออร์เกท OR GATE
     input
   output
     OR GATE
     A     B
     Q

0           0
0           1
1           0
1     1
     0
     1
     1
     1
  
   A                         Q
  
   B

0  1  1  0    operand1 = 6
0  0  1  1    operand2  =3
-----------
0  1  1  1    (operand1 | operand2) = 7
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/* 17/3/2561
 | Bitwise Operators
 */

#include <REGX51.H> //REGISTER 51 Header file

void main(void)
{
        unsigned char a=6,b=3;
  while (1)
        {
          a = a | b ;
  }
}
//////////////////////////////////////////////////////////////////////