วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เครื่องซักผ้า ใส่ผ้าน้อยจะเกิดอาการถังซักกระแทกกับถัง แต่ถ้าใส่ผ้าเต็มถังจะไม่มีปัญหาอะไรเลย อะไรเสีย
เครื่องซักผ้า ใส่ผ้าน้อยจะเกิดอาการถังซักกระแทกกับถัง แต่ถ้าใส่ผ้าเต็มถังจะไม่มีปัญหาอะไรเลย อะไรเสีย
24/6/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เครื่องซักผ้า ใส่ผ้าน้อยจะเกิดอาการถังซักกระแทกกับถัง แต่ถ้าใส่ผ้าเต็มถังจะไม่มีปัญหาอะไรเลย อะไรเสีย

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

อาการ ใส่ผ้าน้อยจะเกิดอาการถังซักกระแทกกับถัง
แต่ถ้าใส่ผ้าเต็มถังจะไม่มีปัญหาอะไรเลย

ถ้าเป็นโช้คเสีย ยิ่งใส่ผ้ามากยิ่งแกว่งมาก
ถ้าใส่ผ้าน้อยก็จะไม่เตะถัง

ถ้าเป็นแกนซักหลวม
ก็จะเกิดอาการ ใส่ผ้าน้อยถังซักกระแทกกับถัง หรือเตะถัง
เพราะเมื่อผ้าน้อย ผ้าก็จะเทไปอีกด้านหนึ่ง
เพราะแกนหลวมทำให้เกิดการสะบัด เทผ้าไปอีกด้าน
แต่ถ้าใส่ผ้าเต็มถัง จะไม่เตะถัง เพราะผ้าไม่สามารถเทไปอีกด้าน
และถ้าฝืนใช้ต่อไปแกนซักก็จะติดขัด
เกิดอาการใหม่คือซักไม่ตีน้ำ แต่ปั่นแห้งปกติ


ไม่มีความคิดเห็น: