วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กดไม่ติด เครื่องซักผ้า ซ่อมง่าย ส่วนใหญ่เสียแบบคลิปนี้ DEAD SET WASHER. MOST THIS CLIP. EASY REPAIRกดไม่ติด เครื่องซักผ้า ซ่อมง่าย ส่วนใหญ่เสียแบบคลิปนี้ DEAD SET WASHER. MOST THIS CLIP. EASY REPAIR
25/6/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
กดไม่ติด เครื่องซักผ้า ซ่อมง่าย ส่วนใหญ่เสียแบบคลิปนี้ DEAD SET WASHER. MOST THIS CLIP. EASY REPAIR

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้เชิญชมคลิป ครับ
ไม่มีความคิดเห็น: