วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สอนการใช้สว่าน เจาะไม้อย่างไรไม่ให้ดอกขาด ถนอมดอกสว่าน HOW TO DRILL WOOD. RESERVED BITSสอนการใช้สว่าน เจาะไม้อย่างไรไม่ให้ดอกขาด ถนอมดอกสว่าน HOW TO DRILL WOOD. RESERVED BITS
21/6/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
สอนการใช้สว่าน เจาะไม้อย่างไรไม่ให้ดอกขาด ถนอมดอกสว่าน HOW TO DRILL WOOD. RESERVED BITSเชิญชมวีดีโอครับ!
ไม่มีความคิดเห็น: