วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ปิดช่องหนูกัด เครื่องซักผ้า จากของเหลือใช้ หนูกัดไม่เข้า เข็ดฟัน WASHER CLOSE THE BITE HOLE. RECYCLE


ปิดช่องหนูกัด เครื่องซักผ้า จากของเหลือใช้ หนูกัดไม่เข้า เข็ดฟัน WASHER CLOSE THE BITE HOLE. RECYCLE
25/6/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ปิดช่องหนูกัด เครื่องซักผ้า จากของเหลือใช้ หนูกัดไม่เข้า เข็ดฟัน WASHER CLOSE THE BITE HOLE. RECYCLE

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้าเชิญชมคลิป ครับไม่มีความคิดเห็น: