วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

วัดรั่ว วัดด้วยมิเตอร์เข็มไม่โดนหลอก วัดด้วยมิเตอร์ดิจิตอลอาจโดนหลอก ANALOG MULTIMETER MEASURE LEAK. BEST
วัดรั่ว วัดด้วยมิเตอร์เข็มไม่โดนหลอก วัดด้วยมิเตอร์ดิจิตอลอาจโดนหลอก ANALOG MULTIMETER MEASURE LEAK. BEST
29/7/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
วัดรั่ว วัดด้วยมิเตอร์เข็มไม่โดนหลอก วัดด้วยมิเตอร์ดิจิตอลอาจโดนหลอก ANALOG MULTIMETER MEASURE LEAK. BEST

เชิญชมคลิปวีดีโอประกอบครับ!ไม่มีความคิดเห็น: