วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

AN8002 ย่านโอมห์ วัดไฟ220VAC พังหรือไม่ OHM RANGE MEASURE 220VAC BROKEN OR NOT
AN8002 ย่านโอมห์ วัดไฟ220VAC พังหรือไม่ OHM RANGE MEASURE 220VAC BROKEN OR NOT
12/7/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
AN8002 ย่านโอมห์ วัดไฟ220VAC พังหรือไม่ OHM RANGE MEASURE 220VAC BROKEN OR NOT

เชิญชมคลิปวีดีโอประกอบครับ!ไม่มีความคิดเห็น: