วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

วัดC Cความถี่ Cกรองไฟ ด้วยมิเตอร์เข็ม เข็มตีขึ้นแล้วลงไม่สุด เสียหรือไม่

วัดC Cความถี่ Cกรองไฟ ด้วยมิเตอร์เข็ม เข็มตีขึ้นแล้วลงไม่สุด เสียหรือไม่
23/7/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
วัดC Cความถี่ Cกรองไฟ ด้วยมิเตอร์เข็ม เข็มตีขึ้นแล้วลงไม่สุด เสียหรือไม่

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

เชิญชมคลิป ครับ
ไม่มีความคิดเห็น: