วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การทำงานมอเตอร์เดรนนํ้าทิ้ง เครื่องซักผ้าLG สาย3เส้น How it work Motor Drain LG Washing Machine
การทำงานมอเตอร์เดรนนํ้าทิ้ง เครื่องซักผ้าLG สาย3เส้น How it work Motor Drain LG Washing Machine
20/7/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
การทำงานมอเตอร์เดรนนํ้าทิ้ง เครื่องซักผ้าLG สาย3เส้น How it work Motor Drain LG Washing Machine

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

เชิญชมคลิป ครับ
ไม่มีความคิดเห็น: