วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ทดสอบ จังหวะซัก แกนซักกับถังล็อคติดกันจริงหรือไม่ เครื่องซักผ้าLG มอเตอร์เดรนสาย3เส้นทดสอบ จังหวะซัก แกนซักกับถังล็อคติดกันจริงหรือไม่ เครื่องซักผ้าLG มอเตอร์เดรนสาย3เส้น
16/7/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ทดสอบ จังหวะซัก แกนซักกับถังล็อคติดกันจริงหรือไม่ เครื่องซักผ้าLG มอเตอร์เดรนสาย3เส้น

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

มอเตอร์เดรนที่ดีวัดโอมห์ได้ด้งนี้
ดึงก้านออกจนสุด คืออยู่ในสถานะ ที่ยังไม่ได้ทำงาน
สายคอมม่อนขากลาง กับสายสีน้ำเงินขาว ไม่ขึ้น
สายคอมม่อนขากลาง กับสายสีชมพู        ได้ 4.6 K
สายสีน้ำเงินขาว กับสายสีชมพู               ไม่ขึ้น

ไฟ220VAC เข้ามาที่สายสีชมพู ดึงก้านเข้ามาครึ่งหนึ่ง คือจังหวะที่1
ปลดวงแหวนเบรคที่ล็อคถ้วยภายในแกนซัก
เพื่อให้ถังกับแกนล็อคติดกันและหมุนไปด้วยกัน
เพื่อการซักที่รุนแรงและสะอาดยิ่งขึ้น
สายคอมม่อนขากลาง กับสายสีน้ำเงินขาว ได้ 6.5 K
สายคอมม่อนขากลาง กับสายสีชมพู        ได้ 16.2 K
สายสีน้ำเงินขาว กับสายสีชมพู               ได้ 22.7 K

ไฟ220VAC เข้ามาที่สายสีน้ำเงินขาว ดึงก้านเข้ามาจนสุด คือจังหวะที่2
ดึงลูกยางออกเพื่อเดรนน้ำทิ้ง และปลดก้านเบรคที่เบรคถังออก
เพื่อการหมุนอย่างอิสระเต็มที่ เพื่อทำการปั่นแห้งต่อไป

สายคอมม่อนขากลาง กับสายสีน้ำเงินขาว ไม่ขึ้น
สายคอมม่อนขากลาง กับสายสีชมพู        ได้ 16.2 K
สายสีน้ำเงินขาว กับสายสีชมพู               ไม่ขึ้น
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

มอเตอร์เดรนที่ไม่ทำงาน วัดโอมห์ได้ด้งนี้
ดึงก้านออกจนสุด คืออยู่ในสถานะ ที่ยังไม่ได้ทำงาน
สายคอมม่อนขากลาง กับสายสีน้ำเงินขาว ไม่ขึ้น
สายคอมม่อนขากลาง กับสายสีชมพู        ได้ 4.1 K
สายสีน้ำเงินขาว กับสายสีชมพู               ไม่ขึ้น

ไฟ220VAC เข้ามาที่สายสีชมพู ดึงก้านเข้ามาครึ่งหนึ่ง คือจังหวะที่1
ปลดวงแหวนเบรคที่ล็อคถ้วยภายในแกนซัก
เพื่อให้ถังกับแกนล็อคติดกันและหมุนไปด้วยกัน
เพื่อการซักที่รุนแรงและสะอาดยิ่งขึ้น
สายคอมม่อนขากลาง กับสายสีน้ำเงินขาว ได้ 6.37 K
สายคอมม่อนขากลาง กับสายสีชมพู        ได้ 11.1 K
สายสีน้ำเงินขาว กับสายสีชมพู               ได้ 17.48 K

ไฟ220VAC เข้ามาที่สายสีน้ำเงินขาว ดึงก้านเข้ามาจนสุด คือจังหวะที่2
ดึงลูกยางออกเพื่อเดรนน้ำทิ้ง และปลดก้านเบรคที่เบรคถังออก
เพื่อการหมุนอย่างอิสระเต็มที่ เพื่อทำการปั่นแห้งต่อไป

สายคอมม่อนขากลาง กับสายสีน้ำเงินขาว ไม่ขึ้น
สายคอมม่อนขากลาง กับสายสีชมพู        ได้ 11.1 K
สายสีน้ำเงินขาว กับสายสีชมพู               ไม่ขึ้น
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ผ่ามอเตอร์เดรนตัวที่ไม่ทำงานออกมา จะมีหน้าสัมผัส2จุด
วัดแล้วได้0โอมห์แสดงว่าหน้าสัมผัสสวิทช์ดี
ดึงก้านมอเตอร์เดรนให้ก้านแตะกันทั้ง2สวิทช์ วัดได้ดังนี้
สายคอมม่อนขากลาง กับสายสีน้ำเงินขาว ได้ 4.1 K
สายคอมม่อนขากลาง กับสายสีชมพู        ได้ 4.1 K
สายสีน้ำเงินขาว กับสายสีชมพู               ได้ 0.5 โอมห์
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

สรุปการวัด ทั้งตัวดีและตัวเสีย เป็นคนละรุ่น
ความต้านทานที่วัดได้ต่างกันเล็กน้อย ถือว่าไม่เสีย หรือไม่มีการช็อทแต่อย่างใด
แสดงว่าเสียที่กลไก พวกฟันเฟืองภายใน มันอาจจะขัดกันอยู่

เชิญชมคลิป ครับไม่มีความคิดเห็น: