วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ถอดเครื่องซักผ้า หาสายไฟขาด หนูกัดขาด สาเหตุหลัก เครื่องซักผ้าเสีย LOOSEN the washing machine
ถอดเครื่องซักผ้า หาสายไฟขาด หนูกัดขาด สาเหตุหลัก เครื่องซักผ้าเสีย LOOSEN the washing machine
26/7/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ถอดเครื่องซักผ้า หาสายไฟขาด หนูกัดขาด สาเหตุหลัก เครื่องซักผ้าเสีย LOOSEN the washing machine

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

เชิญชมคลิป ครับ
ไม่มีความคิดเห็น: