วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

วัดความถี่ ผิดย่านไม่ขึ้น ย่านความถี่โวลท์สูง ย่านความถี่โวลท์ตํ่า มิเตอร์ ZOTEK ANENG และอื่นๆ
วัดความถี่ ผิดย่านไม่ขึ้น ย่านความถี่โวลท์สูง ย่านความถี่โวลท์ตํ่า มิเตอร์ ZOTEK ANENG และอื่นๆ
28/7/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
วัดความถี่ ผิดย่านไม่ขึ้น ย่านความถี่โวลท์สูง ย่านความถี่โวลท์ตํ่า มิเตอร์ ZOTEK ANENG และอื่นๆ

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

เชิญชมคลิป ครับ
ไม่มีความคิดเห็น: