วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

คาลิเปอร์ ไม้บรรทัดดิจิตอล วัดได้4รูปแบบ ภายใน ภายนอก ความลึก ขั้นบันได CALIPER 4 MEASUREMENT

คาลิเปอร์ ไม้บรรทัดดิจิตอล วัดได้4รูปแบบ ภายใน ภายนอก ความลึก ขั้นบันได CALIPER 4 MEASUREMENT
9/8/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
คาลิเปอร์ ไม้บรรทัดดิจิตอล วัดได้4รูปแบบ ภายใน ภายนอก ความลึก ขั้นบันได CALIPER 4 MEASUREMENT

เชิญชมวีดีโอประกอบครับ!ไม่มีความคิดเห็น: