วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วัดกระแสตํ่า มิเตอร์เข็มแม่นยำกว่ามิเตอร์ดิจิตอล AN8002 FLUKE115 ANALOG MULTIMETER ACCURATE THAN DIGITAL MULTIMETER
วัดกระแสตํ่า มิเตอร์เข็มแม่นยำกว่ามิเตอร์ดิจิตอล AN8002 FLUKE115 ANALOG MULTIMETER ACCURATE THAN DIGITAL MULTIMETER
31/8/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
วัดกระแสตํ่า มิเตอร์เข็มแม่นยำกว่ามิเตอร์ดิจิตอล AN8002 FLUKE115 ANALOG MULTIMETER ACCURATE THAN DIGITAL MULTIMETER

เชิญชมวีดีโอครับ
ไม่มีความคิดเห็น: