วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ย่านmA AN8002 วัดเพี้ยนเพราะย้ายสายโพรบสีแดงไปที่รูA รุ่นนี้ไม่ต้องย้ายสาย สังเกตุคำว่าmA
ย่านmA AN8002 วัดเพี้ยนเพราะย้ายสายโพรบสีแดงไปที่รูA รุ่นนี้ไม่ต้องย้ายสาย สังเกตุคำว่าmA
20/8/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ย่านmA AN8002 วัดเพี้ยนเพราะย้ายสายโพรบสีแดงไปที่รูA รุ่นนี้ไม่ต้องย้ายสาย สังเกตุคำว่าmA

เชิญชมคลิปครับ
ไม่มีความคิดเห็น: