วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สาเหตุคล้องแล้วเพี้ยน แคลมป์มิเตอร์ เทคนิคคล้องกระแส เที่ยงตรงแม่นยำ VC903 HOW TO CLAMP METER ACCURATE
สาเหตุคล้องแล้วเพี้ยน แคลมป์มิเตอร์ เทคนิคคล้องกระแส เที่ยงตรงแม่นยำ VC903 HOW TO CLAMP METER ACCURATE
19/8/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
สาเหตุคล้องแล้วเพี้ยน แคลมป์มิเตอร์ เทคนิคคล้องกระแส เที่ยงตรงแม่นยำ VC903 HOW TO CLAMP METER ACCURATE

เชิญชมคลิปครับ
ไม่มีความคิดเห็น: