วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ย่านความถี่ ZT111 AN8008 AN8002 ตอบสนองเร็วกว่า FLUKE115. Frequency Faster than FLUKE115
ย่านความถี่ ZT111 AN8008 AN8002 ตอบสนองเร็วกว่า FLUKE115. Frequency Faster than FLUKE115
3/8/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ย่านความถี่ ZT111 AN8008 AN8002 ตอบสนองเร็วกว่า FLUKE115. Frequency Faster than FLUKE115

เชิญชมคลิป ครับ
ไม่มีความคิดเห็น: