วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561

พัดลมติดบ้าง ไม่ติดบ้าง ช็อทเบรคเกอร์ตัด ฟิวส์รางปลั๊กไฟขาด เปลี่ยนปลั๊กตัวผู้ เปลี่ยนฟิวส์


พัดลมติดบ้าง ไม่ติดบ้าง ช็อทเบรคเกอร์ตัด ฟิวส์รางปลั๊กไฟขาด เปลี่ยนปลั๊กตัวผู้ เปลี่ยนฟิวส์
8/9/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
พัดลมติดบ้าง ไม่ติดบ้าง ช็อทเบรคเกอร์ตัด ฟิวส์รางปลั๊กไฟขาด เปลี่ยนปลั๊กตัวผู้ เปลี่ยนฟิวส์

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้ไม่มีความคิดเห็น: