วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561

DIY NCV 5 PIECES EASY MAKE NON CONTACT FIELD MEASUREMENT สร้างเครื่องมือวัดไฟ ไม่สัมผัส อุปกรณ์5ชิ้น
DIY NCV 5 PIECES EASY MAKE NON CONTACT FIELD MEASUREMENT สร้างเครื่องมือวัดไฟ ไม่สัมผัส อุปกรณ์5ชิ้น
21/9/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
DIY NCV 5 PIECES EASY MAKE NON CONTACT FIELD MEASUREMENT สร้างเครื่องมือวัดไฟ ไม่สัมผัส อุปกรณ์5ชิ้น

เชิญชมคลิปครับ
ไม่มีความคิดเห็น: