วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561

รีโมทแอร์ไม่ติด ตรวจเช็คง่ายๆ เสียที่ตัวรับหรือตัวส่ง HOW CAN I CHECK REMOTE GOOD OR BAD
รีโมทแอร์ไม่ติด ตรวจเช็คง่ายๆ เสียที่ตัวรับหรือตัวส่ง HOW CAN I CHECK REMOTE GOOD OR BAD
29/9/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
รีโมทแอร์ไม่ติด ตรวจเช็คง่ายๆ เสียที่ตัวรับหรือตัวส่ง HOW CAN I CHECK REMOTE GOOD OR BAD

เชิญชมวีดีโอประกอบครับไม่มีความคิดเห็น: