วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561

การเปลี่ยนปลั๊กตัวผู้ แทนปลั๊กที่ชำรุด HOW TO REPLACE PLUG
การเปลี่ยนปลั๊กตัวผู้ แทนปลั๊กที่ชำรุด HOW TO REPLACE PLUG
8/9/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
การเปลี่ยนปลั๊กตัวผู้ แทนปลั๊กที่ชำรุด HOW TO REPLACE PLUG

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้ไม่มีความคิดเห็น: