วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561

วัดความต้านทานขณะมีไฟ มิเตอร์เข็มตั้งย่านใดปลอดภัย ใช้งานได้จริง MEASURE OHM WHILE ON POWER SAFTY
วัดความต้านทานขณะมีไฟ มิเตอร์เข็มตั้งย่านใดปลอดภัย ใช้งานได้จริง MEASURE OHM WHILE ON POWER SAFTY
14/9/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
วัดความต้านทานขณะมีไฟ มิเตอร์เข็มตั้งย่านใดปลอดภัย ใช้งานได้จริง MEASURE OHM WHILE ON POWER SAFTY

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

เชิญชมคลิป ครับ
ไม่มีความคิดเห็น: