วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561

พัดลมติดๆดับๆ สายไฟขาดใน เปลี่ยนขั้วสายง่ายๆ วัดด้วยย่านNCV HOW TO USE IT. REPLACE PLUG
พัดลมติดๆดับๆ สายไฟขาดใน เปลี่ยนขั้วสายง่ายๆ วัดด้วยย่านNCV HOW TO USE IT. REPLACE PLUG
8/9/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
พัดลมติดๆดับๆ สายไฟขาดใน เปลี่ยนขั้วสายง่ายๆ วัดด้วยย่านNCV HOW TO USE IT. REPLACE PLUG

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้ไม่มีความคิดเห็น: