วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

สาเหตุมิเตอร์เข็มวัดรั่วได้ มิเตอร์ดิจิตอลวัดรั่วไม่ได้ เช่น ทรานซิสเตอร์ ไตรแอก หรือ สารPบวก Nลบ
สาเหตุมิเตอร์เข็มวัดรั่วได้ มิเตอร์ดิจิตอลวัดรั่วไม่ได้ เช่น ทรานซิสเตอร์ ไตรแอก หรือ สารPบวก Nลบ
26/9/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
สาเหตุมิเตอร์เข็มวัดรั่วได้ มิเตอร์ดิจิตอลวัดรั่วไม่ได้ เช่น ทรานซิสเตอร์ ไตรแอก หรือ สารPบวก Nลบ

เชิญชมวีดีโอครับ
ไม่มีความคิดเห็น: